İhracatın %60′ı Kobilerin

2010 yılında 48 009 girişim ihracat, 55 119 girişim ithalat yaptı.  

 
İhracatın %60,1’i 0-249 kişi çalışan ve KOBİ olarak değerlendirilen  girişimler tarafından gerçekleştirildi. İthalatın ise %42,1’i KOBİ’ler tarafından yapıldı.      
 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya  göre, ihracatta 0-9 kişi çalışan mikro girişimlerin payı %16,4  olurken, %24,6’sı 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimler,  %19,2’si 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimler ve %39,6’sı  250+  kişi çalışan girişimler tarafından gerçekleştirildi.     
 

Açıklamada şöyle denildi:     
 

“İthalatın %57,8’i 250+ kişi çalışan büyük girişimler tarafından  gerçekleştirilirken, 0-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı  %6,7, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı %16,1 ve    50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı %19,2 oldu.      

 
Dış ticarette sanayi sektörü ilk sırada      

 
Girişim ana faaliyetleri esas alındığında ihracatın %60,4’ü,  ithalatın ise %54,5’i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin  ihracattaki payı %34,9, ithalattaki payı ise %32 düzeyinde gerçekleşti.  

 
Sanayi sektörü ihracatının %61,5’i 250+ kişi çalışan büyük  girişimler tarafından yapıldı.  Ticaret sektörünün ihracatında ise  %44,6 payla 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimler en yüksek paya  sahip grup oldu. Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta %72,2 payla 250+ kişi çalışan büyük girişimler, ticaret sektörü tarafından  yapılan ithalatta ise %31,3 payla 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimler ilk sırada yer aldı.    
 

Sanayici girişimlerin ihracatının yarısı AB’ye     

 2010 yılında, ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ihracatının  %50,1’i AB ülkelerine yapılırken, %18,1’i Yakın ve Orta Doğu  ülkelerine gerçekleşti. AB ülkelerine yapılan ihracatın %65,3’ü  sanayi, %32,5’i ticaret sektörü tarafından gerçekleştirildi.     
 

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatının %42,3’ü AB’den,  %19,3’ünü Diğer Asya ülkelerinden, %13,7’sini AB üyesi olmayan Avrupa  ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin  en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla AB (%40,1), Diğer Asya  (%31,7) ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (%15,1) oldu.      
  

Sanayi ürünleri ihracatının %61,8’ini sanayici yaptı      

 
Sanayi ürünleri ihracatının %61,8’ini ana faaliyeti sanayi olan  girişimler, %33,7’sini ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı  ihracatın ise %94,9’u sanayi ürünleri, %2,4’ü tarım ürünleri oldu.      
 

Sanayi ürünleri ithalatının girişim ana faaliyetine göre %52,3’ü  sanayi, %38,2’si ticaret ve %9,6’sı diğer sektörler tarafından  yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının %75’ini  sanayi ürünleri, %13,6’sını madencilik ürünleri ve %4,2’sini ise tarım  ürünleri oluşturdu.       
 

İthalatın %48,4’ünü 50 girişim gerçekleştirdi      
 

2010 yılında ihracatın %47’sini 100 girişim, ithalatın ise  %48,4’ünü 50 girişim yaptı. En çok ihracat yapan 5 girişim toplam  ihracatın %17’sini, en çok ithalat yapan 5 girişim ise ithalatın  %22’sini gerçekleştirdi.      
  

İhracatta ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %18,5, ticaret  sektöründe %13,9 oldu. İthalatta ilk 5 girişim sanayi sektöründe %20,2  paya sahip iken, bu pay ticaret sektöründe %11,9 olarak gerçekleşti.      
 

Girişimlerin %45,5’i 1 ülkeden ithalat yaptı      
 

2010 yılında 21 531 girişim tek ülkeye ihracat yaparken 8 057  girişim 2 ülkeye, 8 968 girişim ise 3-5 ülkeye ihracat yaptı. 20+  ülkeye ihracat yapan girişim sayısı 1 943 iken, bu girişimler  ihracatın yarısından fazlasını (%56,2) gerçekleştirdi.       
 

1 105 girişim 20 ve daha fazla ülkeden ithalat gerçekleştirdi. Bu  girişimlerin ithalatı toplam ithalatın %52,9’unu oluşturdu. 2010  yılında 25 102 girişim tek ülkeden (toplam girişimlerin %45,5’i), 9  227 girişim 2 ülkeden, 10 939 girişim ise 3-5 ülkeden ithalat  gerçekleştirdi.”                    

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Forex Piyasasının Mevcut Konumu ve Türkiye’deki Geleceği

Forex piyasasının dünyadaki günlük işlem hacmi ortalama 5,5 trilyon dolardır. Dünyanın en büyük borsası olan New York borsasını geride bırakmış...

Kapat