Haziran Bütçesi…

Haziran ayında bütçe 3.1 milyar Tl fazla verirken, FDF 4.7 milyar TL oldu.
 
Ocak- Haziran döneminde ise Bütçe 2.9 milyar TL fazla verirken, FDF 25.3 milyar TL oldu.
 

Haziran döneminde bütçe de vergi gelirlerinde yıllık %45 gibi oldukça yüksek bir artış dikkat çekici.

        + Bunun sebebi kurumlar vergisinin Haziran ayında yıllık bazda %600′ün üzerinde artmış olması.
        +Borç yapılandırmasının da bütçe gelirlerinde payı büyük. Bakan Şimşek bugün yaptığı açıklamalarında yapılandırmadan sağlanan  tahsilatın yılın ilk yarısında 8 milyar TL olduğunu söyledi.
        + Dolayısıyla bütçede olumlu performans daha çok vergi gelirlerinden ve borç yapılandırmasından kaynaklanıyor…
 

Harcamalar tarafına baktığımızda ise
 

       + Faiz harcamalarındaki daralmanın sürüyor olması harcamaları düşürüyor. Özellikle Haziran ayınd abu etki çok belirgin. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere faiz harcamaları %53 daralmış durumda.
       +Faiz hariç harcamalarda ise bir miktar yükseliş devam ediyor. 
       + Ocak-Haziran dönemine baktığımızda ise faiz dışı harcamalardaki yıllık artış yüksek gözüküyor. Faiz harcamaların bu denli yüksek daralıyor olması toplam harcamalardaki %5lik yıllık artışın sınırlı kalmasında en önemli etken.

 
Bütçede yıl sonu hedefi rahatlıkla yakalanacak: Bütçe gerçekleşmeleri, 2011 için öngörülen %2.8′lik bütçe açığı/GSYH oranının rahatlıkla erişilebileceğini gösteriyor. %40 civarlarındaki borç/GSYH oranı da gerileyecek.

 
Bütçe verileri bu kadar iyi olmasına rağmen  eleştiriliyor? Çünkü güçlü büyüme sayesinde yüksek vergi toplanırken harcamalar da olması gerektiğinden yüksek seyrediyor, kamu yeterince tasarruf etmiyor. Faiz ödemesini çıkartıp ana harcama kalemlerine baktığımızda, yıllık artış %11 gibi görece yüksek bir rakam.  Büyüme düşerse vergi gelirleri de bu denli yüksek olmaz; bu durumda yüksek harcama trendinin bütçeye ve dolayısıyla ekonomiye olumsuz yansıma riski var.

  
Vergi gelirleri son derece hızlı arttığından ve borç yapılandırmasından dolayı bütçedeki dengesizlik şu anda dikkat çekmiyor. Vergi gelirleri hükümetin kontrolünde değil, ekonomi büyür – tüketici harcar – vergi gelirleri artar. Oysa ki harcamalar tamamen hükümetin kontrolünde olduğundan bütçede olası bozulma/iyileşmenin sebebi bu kontrol edilebilir kalemden gerçekleşmelidir. Türkiye’de ise tam tersi bütçedeki iyileşme ekonomik trendlerle hareket eden yüksek vergi gelirlerinden kaynaklanmakta.  Büyümede olası bir yavaşlama olduğu takdirde, bütçedeki yüksek harcama yaklaşımı bu olumlu görünümü tersine çevirebilir. 
 

Gizem Öztok ALTINSAÇ

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Ülker, Bazı Hisselerdeki Temettü İmtiyazını Kaldırıyor

Ülker Bisküvi, temettü imtiyazı bulunan 22 bin 171 adet nama yazılı intifa senetlerinin iptalinin yanında sermayeyi temsil eden ve yine...

Kapat