Hazine’den Yeni Borçlanma Enstrümanları Geliyor

Hazine, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenen, kupon ödemeli 728 gün vadeli TL cinsinden gelire endeksli senet ihraç edecek

Hazine Müsteşarlığından yapılan duyuruda, yurtiçi tasarrufların artırılması, Devlet iç borçlanma senetlerinin yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla Müsteşarlıkça 28 Ocak 2009, 29 Nisan 2009, 24 Şubat 2010, 11 Ağustos 2010 ve 23 Şubat 2011 tarihlerinde getirileri Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM’den bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenen Gelire Endeksli Senet (GES) ihraçları gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Söz konusu ihraçlarda 2011 yılında bütçeye aktarılacak hasılat paylarının yaklaşık yüzde 65′lik tutarının kullanıldığı ve yeni ihraçta kullanılabilecek tutarın yüzde 35 olarak belirlendiği ifade edilen duyuruda, 2011 Yılı Hazine Finansman Programında GES’lerin Şubat ve Ağustos aylarında ihraç edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Duyuruya göre, Hazine, bu çerçevede, 2011 yılı ikinci 6 ayına, 2012 yılının tamamına ve 2013 yılı ilk 6 ayına ait hasılat paylarının yüzde 35′lik tutarına endekslenen, 21 Ağustos 2013 itfa tarihli, 22 Şubat 2012, 22 Ağustos 2012, 20 Şubat 2013 ve 21 Ağustos 2013 tarihlerinde kupon ödemeli, 728 gün vadeli TL cinsinden VI. Tertip GES ihraç edecek.

Bütçeye aktarılan hasılat payları sınırlı olduğundan ihraç edilebilecek azami tutarın 1.768,5 milyon TL olarak belirlendiği belirtilen duyuruda, söz konusu tutarın, Müsteşarlıkça ihracı öngörülen GES miktarına ilişkin bir hedefi yansıtmadığı vurgulandı.

VI. Tertip GES’lerin kupon ödemelerinde nominal değeri 100 TL olan her bir GES için hesaplanacak getiri tutarının, 2011, 2012 ve 2013 yılları bütçeye aktarılan altı aylık hasılat paylarından ayrılan yaklaşık yüzde 65′lik tutar düşüldükten sonra kalan hasılat payının 17.685.000 adede bölünmesi ile hesaplanacağı belirtilen duyuruya göre, VI. Tertip GES’inler, Müsteşarlıkça 24 Ağustos 2011 tarihinde Doğrudan Satış Yöntemiyle bankalara ihraç edilecek, GES talebi olan bankaların, söz konusu taleplerini 23 Ağustos 2011 tarihi saat 16:00′ya kadar bir örneği ekte yer alan “GES Talep Formu” ile (0312) 222 54 81 nolu faks numarasına iletmeleri ve (0312) 204 61 61 ve/veya (0312) 204 72 79 nolu telefonlardan sözlü teyidini yapmaları gerekecek.

Yatırımcılar, GES’ler hakkında bilgilendirilmesini teminen hazırlanmış olan “Yatırımcı Kılavuzu”na Müsteşarlığın internet sitesinden (www.hazine.gov.tr) ulaşabilecek. Bunun yanısıra, yatırımcılar, söz konusu senetlerle ilgili olarak sorularını e-posta yoluyla ges@hazine.gov.tr adresine iletebilecekler.

Dünya Gazetesi

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Alman Yetkili: Eurobond filan yok, kardeşim!

AB Komisyonu Maliye’den Sorumlu Komiser Verheugen’nin Euro-bölgesi üyelerinin ortak tahvil (Euro-tahvil) ihraç etmesi için yaptığı girişimler bir kez daha Almanya...

Kapat