Güngör Uras: Sabit Fiyatla 8 Yılda Kişi Başı Milli Gelir Artışı % 31

Kişi başı milli gelir 2002’de 3 bin dolar idi de 8 yılda 3’e katlanarak 2010 yılında 10 bin dolara yükseldi söylemi yanıltıcı bir söylemdir.
Bunun yanıltıcı olduğunu ben söylemiyorum. Başbakan Sayın R. T. Erdoğan söylüyor. Söylemekle kalmıyor. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için Bakanlar Kurulu kararı çıkarttı. Altına imza koydu. Kararı kendi imzalamakla kalmadı. Cumhurbaşkanı ile tüm bakanlara da imzalattı.

  
Bana inanmıyorsanız 18 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısı’nda yayımlanan 11.10.2011 tarihli 2011/2303 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na bakınız.

  
Başbakan Sayın R. T. Erdoğan’ın da imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan, Kalkınma Bakanlığı (Müteveffa Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından hazırlanan 2012 Yılı Programı’nın II:3 Sayılı Tablosu’nda yer alan Kişi Başı Milli Gelir rakamları bu yazının altında veriliyor.
Konuya yabancı olanlar için ön açıklama yapayım:

  
–  Milli gelir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin parasal (katma) değeridir. Cari fiyatla (enflasyonlu fiyatla) hesaplanır. Cari dolar fiyatı ile (enflasyonlu dolar kuru ile) dolara dönüştürülür. Enflasyonlu fiyat ve döviz kuru yıllar itibariyle karşılaştırmalara imkân vermediği için her yılın cari fiyatla belirlenmiş TL ve dolar rakamları 1998 yılı sabit fiyatına dönüştürülür. Enflasyondan ve dolar değerindeki şişmeden arındırılır.

  
Bu şekilde elde edilen rakamlara “Sabit fiyatla TL ve dolar olarak milli gelir rakamı” denilir.

 

–  Kişi başı milli gelir, ülkenin TL ve dolar olarak hesaplanan milli gelirinin yıl ortası nüfusa bölünmesi ile bulunur.
Şimdi gelelim Devlet Baba’nın yayınladığı, altını Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın ve cümle bakanların imzaladığı tablolarda anlatılanlara.
–  Cari fiyatla (enflasyondan şişmiş rakamlarla) belirlenen milli gelir rakamlarına göre ülkede milli gelir 8 yılda yüzde 115 oranında, kişi başı gelir TL olarak yüzde 215, dolar olarak yüzde 188 oranında arttı. 3’e katlandı. Ama bu rakamlar “cari fiyatla TL ve dolar” hesabına dayanıyor.
–  Enflasyondan, kur dalgalanmasından arındırılmış (sabit fiyata göre yapılmış) hesaplara göre, son 8 yılda milli gelir yüzde 45, kişi başı gelir TL olarak ve dolar olarak yüzde 31 büyüdü. Gerçek büyüme budur.

   

Güngör URAS

Milliyet Gaztesi

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
A.Savaş Akat: Dış Açık ve Enerji İthalatı

Ekonomide kriz bekleyişinin iyice yaygınlaştığını bana yönelen sorulardan izliyorum. Şu sıralarda kimi görsem gelen krizin ciddiyeti hakkında beni yokluyor. Biraz...

Kapat