Gelir İdaresi Başkanlığı, Hukuk Müşaviri ve Avukatlar Atayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergiyle ilgili bütün sorunları artık kendi bünyesinde çalıştıracağı hukuk müşaviri ve avukatlar ile çözecek.
 

Resmi Gazete’de yayımlanan ”Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirleri   İle Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik” ile kendi alanlarında uzmanlaşmış vergi avukatları da devreye   sokulacak.
 

Yönetmeliğe göre, avukatlar, vergi dairesi başkanlıklarının sahip   olabilecekleri azami kadro ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak, Gelir İdaresi Başkanlığınca açılacak giriş sınavı ile alınacak.
 

Başkanlığın avukat kadrosunda olup da, en az 5 yılı bu kadroda olmak   üzere 10 yıl hizmeti bulunanlar, hukuk müşaviri kadrosuna atanabilecek.
 

Başkanlık veya Başkanlık görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı   Bakanlık husumetiyle idari yargı mercilerinde açılan davalar, ilgisine göre   avukat sıfatıyla Hukuk müşavirleri veya temsilci sıfatıyla daire amiri tarafından   takip ve müdafaa edilecek.
 

Başkanlık taşra birimlerinin husumetiyle idari yargı mercilerinde dava   açılması halinde ise davalar, vergi dairesi başkanlığında çalışan avukatlar   tarafından takip edilecek.
 

Takip edilen davalar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde   avukatlara yardımcı olmak üzere hukuk bürosunda yeteri kadar personel   görevlendirilecek.
 

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, yeni düzenleme ile Başkanlığın   kendi hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına sahip olacağını, uzmanlaşmış vergi   avukatlarıyla vergi konusundaki ihtilafların çok daha hızlı bir şekilde   çözülmesinin amaçlandığını belirtti.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Asya borsaları haftanın ilk gününden zararda

Almanya'nın ortak tahvil çıkarılmayacağını söylemesinin ardından Fed'in piyasaları sakinleştirmekte yetersiz kalması, Asya borsalarını aşağı çekti

Kapat