Gedik Yatırım: Olumlu Hava Sürüyor

IMKB 100 endeksi, dünü % 1.39 artışla, 53.530 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en dü şük 52.993, en yüksek 53.848 puan ı gören endeks, önceki kapanışının 732 puan üzerine ç ıktı. Ekonomilere yönelik iyimser beklentilerdeki art ışla geli şen olumlu hava, global piyasalarda devam etmekte.
 

Dün borsalarda Almanya % 1.8, Fransa % 1.4 artarken, ABD’de Dow Jones % 0.5 art ışla 12.482 puana (Temmuz ay ından beri en yüksek seviyesi) ulaştı. Euro, İspanya’nın tahvil ihalesinde faizin dü şmesi ve Almanya’da yat ırımcı güveninin h ızlı sıçramasının sonucunda değer kazanırken, dolar/TL 1.84′ün alt ına geriledi.
 

B u g ü n , Y u n a n i s t a n ö z e l s e k t ö r k r e d i t ö r l e r l e a n l a şm a y a ç a l ışacak. Anlaşmamazlık halinde piyasalar olumsuz etkilenecektir. Ancak bu olas ılığı n dü şük oldu ğu anla şılmaktadır. Bugün ayr ıca Avrupa’da Portekiz ve Almanya’n ın tahvil ihracı, ABD’de Aralık ayına ait ÜFE ve sanayi üretimi verileri aç ıklanacak. Önemli bilanço beklentileri aras ında ise Goldman Sachs ve Ebay bulunuyor.
  

Bu sabah Asya piyasalar ında karışık seyir görülmekte. Çin ve Hindistan eksi iken, Japonya % 1 art ıda. Güne yatay ba şlang ıç yapmas ını bekledi ğimiz IMKB 100 Endeksinde 53.000 önemli bir destek konumuna geldi. Dirençler ise 54.000 ve 54.500 olarak öne çıkabilir.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Euro Yatırım: Yükselis 67.500’e Kadar Devam Edebilir

Fransa’nın not indirimine rağmen,bu ülkenin beklenenden iyi gerçeklesen borçlanma ihalesi ve Çin’in beklenenden iyi gelen büyüme verisinin ardından iç ve...

Kapat