Gedik Yatırım: Merkel, Avrupa’yı Riske Atmaya Devam Ediyor

IMKB 100 endeksi, dünü % 2 . 8 8 d ü şüşle, 49.621 puandan kapatt ı. Gün içerisinde 51.703 ‘e kadar yükselen IMKB , 15:30′d a Merkel’i n a ç ıklamaları sonrasında h ızla dü şmeye ba şlad ı ve kapanışı en dü şük seviyeden 49.621′den yaptı. Banka Endeksi % 1.9 dü şerken, TTKOM ve TCELL % 9 dü şüşle endeksin en çok kaybettirenleri oldular.

 
Avrupa borsalar ı, AB komisyonunun ortak tahvil projesiyle % 1′lere varan yükselişler ya şarken; Merkel, krizle mücadele için ortak Avrupa tahvil ihrac ını ve Avrupa MB’nın rolünün genişletilmesini bir kez daha reddetmesi sonrasında piyasalar yeniden bozdu, euro/dolar 1.33′e geriledi. Bu arada Fitch Portekiz’in, Moody’s Macaristan’ın kredi notunu dü şürdü.

 
Dün kapalı olan ABD borsaları bugün yarım gün aç ık olacak. ABD futurelar ı ekside seyrederken, Asya borsaları bu sabah hafif de olsa sat ıcılı. Bugün için önemli bir veri gözükmezken, Avrupa kriziyle ilgili geli şmeler izlenmeye devam edecektir.
 

IMKB’de A ğustos ayında görülen dip olan 48.600 önemli destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde taban olusumu görülmemesi halinde endekste düsüs hareketleri daha da ivme kazanacakt ır ve alt destekler olan 46.000 ve 44.600 destekleri önümüzdeki hafta içerisinde gündeme gelecektir.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Macaristan Da Çöpe Gitti

    Moody´s Macaristan’ın notunu 1 kademe indirdi   Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody´s Investors Service, Macaristan´ın devlet tahvillerinin notunu...

Kapat