Gedik Yatırım: İngiltere “Yokum” Dedi. Peki Euro Bölgesi Anlaşabilecek mi?

IMKB 100 endeksi, dünü % 2.97 dü şüşle, 53.500 puandan kapatt ı. Gün içerisinde 55.212′ye kadar ç ıkan Endeks, Avrupa MB toplant ısından sonra h ızla gerileyerek en dü şük 53.316′ya kadar dü ştü. Endeksin günlük kayb ı 1.640 puan oldu.
 

Avrupa MB dün faizi % 0.25 indirerek % 1.00 seviyesine çekti. Ancak piyasalara iyilik olarak alg ılanabilecek bu karar ın ard ından ECB Ba şkanı Mario Draghi’nin yaptığı açıklamalar piyasalar ı kötü etkiledi. Euro bölgesinde büyük belirsizli ğin oldu ğu n u , f a i z k a r a r ının o y b i r l i ği y l e a l ınamadığını, IMF’ye kaynak sağlamayacaklarını, tahvil al ımı programını genişletmeyeceklerini aç ıklaması ile borsalarda sat ışlar arttı. Fransa % 2.5, Almanya % 2.0 kay ıpla kapandı.
 

AB bugün son kozlar ını oynuyor. Yeni mutabakat ı, 27 üyeli AB’nin İngiltere başta olmak üzere bir çok üyesi kabul etmeyince AB’de yeni yap ılanma için 17 üyeli Euro bölgesi ülkelerinin anla şıp-anla şamayacakları izlenecek. Aslında fiilen çok vitesli bir AB ’yi hayata geçirece ğinden 17 ’li format riskli olarak görülüyor. Ancak Euro’yu kurtarmak için denenmesi gerekiyor. AB üyelerinin anla şamadığı haberleri ile ABD endekslerinden S&P 500 % 2.1, Dow Jones % 1.6 dü ştü. Bugün satışlar Asya’da da devam ediyor.
  

Dün yasanan sat ısların etkisi ile k ısa vadeli göstergelerde bozulmalar artarken, günlük i şlemlerde 53.000 ilk destek seviyesi olabilir. İlk direnç olarak ise 54.000 seviyesi izlenebilir.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Güngör Uras: Böyle Artış Görülmedi Yıllardan Beri

2005 yılında 100.0 olan sınai üretim endeksi 2011 Ekim ayında 138.4 olarak gerçekleşti. Bu aylık üretim rekorudur. Mevsim ve takvim...

Kapat