Gedik Yatırım: Global Satış Dalgası Devam Ediyor

IMKB100 endeksi , dünü %3.16 d ü şüşle, 52.752 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en dü şük 52.590, en yüksek 54.506 puan ı gören endeks, önceki kapanışının 1.721 puan alt ına indi. Rekabet kurumunun soru şturma ba şlatt ığı bankaların endeksi ise % 3.9 dü ştü.

  
Haftaya ba şlang ıç dünya piyasalar ında s ıkıntılı oldu. Avrupa borç krizi endi şelerinin yan ı sıra ABD´de bütçe aç ığını azaltmak için yap ılan görü şmelerde anla şma sağlanamadığına dair gelen haberlerler sat ışlar ı artırdı: Almanya % 3.3, Fransa % 3.4 dü şerken ABD borsalarından Dow % 2.1, S&P 500 % 1.9 geriledi.
 

Bugün ABD ’d e 3.Ç . büyümeverisi açıklanacak. Ak şam ise Fed ’in son toplant ısının tutanaklar ı açıklanacak. Bu sabah itibariyle ABD futurelar ı hafif art ı iken, Asya’da Hindidstan haricinde borsalar hafif sat ıcılı seyrediyor.

  

55.000 deste ğinin k ırılması sonrasında sertlesen satıslar ile ara destekleri h ızla kıran endeksin güne zay ıf tepki hareketleri ile baslamas ını beklemekteyiz. Olası tepki hareketlerinde günlükbazdaki dirençlerolarak 53.300 v e 54.000 seviyelerinde izlenebilir. Sat ışlar ın devam ı halinde ise 51.800 deste ğine kadar geri çekilme beklenebilir.  

Gedik Yatırım

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
LiderForex: EUR/USD Nereye…

EUR/USD ANALİZ Papademos'a, Yunanistan'ın borç krizinin çözümü için AB/IMF programının şartlarını yerine getirme çabalarına ABD olarak destek verdiklerini bildirdi. Beyaz...

Kapat