Ford Otosan – Endeks Üstünde Performans

4Ç net karı beklentiler paralelinde; VAFÖK beklenenden düşük 

Ford Otosan 4. çeyrek net karı yıllık bazda %20 azalarak 156 mn TL olara gerçekleşti (bizim tahminimiz olan 161 mn TL ile paralel fakat piyasa tahmini olan 180 mn TL’nin altında). Dördüncü çeyrekte net satışlar yıllık %16.5 büyüyerek, bizim tahminimiz olan 2,952 mn TL ile paralel olarak 3,070 mn TL’ye ulaştı. Ancak bu çeyrekteki VAFÖK 268 mn TL olarak tahmin ettiğimiz rakamın oldukça altında kalarak 186 mn TL olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri beklenen düzeyde olurken, değişken maliyetlerde önemli ölcüde artış sözkonusu olmuştur. Zayıf operasyonel sonuçlar göz önüne alındığında, net karın beklentiler paralelinde gelmesinin temel sebebi, beklentilerden yüksek gelen diğer faaliyet gelirleri ve kur farkı gelirleridir.  Çok iyi geçen Aralık ayının etkisiyle şirketin 4Ç yurtiçi satış hacmi 43.4 bin adet olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda %52 artış, yıllık bazda %13 azalış kaydetti. İhracat ise 54 bin adet (2010 4Ç: 53 bin adet) oldu.

2011 net karı yıllık %31 artışla 622 mn TL’ye ulaştı 

Ford Otosan, 2011 yılını binek otomobil pazarında %9.8 (2010: %11.1), ticari araç pazarında %27.5 (2010: %25.6) payla kapattı. VAFÖK marjı 2010’daki %9.8 seviyesinden %8.4 seviyesine gerilerken net satışlar yıllık %36.5 oranında arttı. 662 mn TL olarak gerçekleşen net karın %80’inin temettü olarak dağıtılmasını ve %8.9 temettü verimine karşılık geleceğini tahmin ediyoruz. Şirketin 2011’in tamamı için 300 mn dolar olarak planlanan yatırım harcamaları 225 mn dolar olarak gerçekleşti. Net borç pozisyonu 69 mn TL (36.3 mn dolar) oldu.

2012’de benzer net satış ve marjlar ancak daha zayıf net kar öngörüyoruz 

2012 için 765 bin adet piyasa satış rakamı ya da ağır kamyon pazarı da dahil edildiğinde 800 bin adet satış öngörüyoruz. Ford Otosan’ın yurtiçi satışlarının yıllık %14 azalacağını, ihracatta ise Kuzey Amerika ihracatı ve İngiltere bazlı Avrupa ihracatın etkisiyle küçük bir düşüş (%1.7) olacağını tahmin ediyoruz. 2012 yılında iç piyasada ithal arac marjlarının artacağına ve yılın başında yapılan zamların maliyetleri yakalayacağı inanci ile Ford Otosan’ın VAFÖK marjının %8.5 düzeyinde korunabileceğini düşünüyoruz. Bu beklentilerimiz şirketin 2012 yılı öngörüsü olan %10 VAFOK marjının gerisinde kalmaktadır. Şirket yetkilileri düşen sac fiyatlarına paralel maliyetlerin Şubat ayından baslayacak asağı geleceğini öngörmektedir. Ancak, yüksek sermaye harcamaları ve artan kaldıraç doğrultusunda, yüksek finansal giderlerin şirketin net karını baskılayabileceğini öngörüyor ve 2012 tahmini net karını 552 mn TL’ye (yıllık %17 düşüş) çekiyoruz.

Yakın vadeli çarpanları iskontolu görünmüyor fakat yatırım sonrası büyüme bekleniyor 

Yakın vadeli çarpanlarına bakıldığında, FROTO çok ucuz görünmemektedir. FROTO 7.7x 2012 FD/VAFÖK ve ile işlem görürken TOASO için aynı oran 6.2x seviyesindedir. F/K’da ise FROTO, TOASO’ya göre yine %28.5 primli durumdadır. Piyasanın risk algısının FROTO için daha güvenli ihracat pazarları nedeniyle TOASO’dan daha düşük olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız değerleme sonucu revize ettiğimiz hedef fiyatı 18.8TL %10 yukarı potansiyeli işaret etmekte olan FROTO’nun yüksek temettü verimi de gözönüne alınarak “Endeks Üstünde Performans” tavsiyemizi yineliyoruz.

Emdaş

 

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
EUR/USD’da Yükselişler mi yoksa Düşüşler mi Başladı…

EUR/USD ANALİZ AB Komisyonu, bu yıl Euro Bölgesi için yüzde 0,5 büyüme hedefini revize ederek yüzde 0,3 küçülme beklediğini duyurdu....

Kapat