Enerjisinin Yüzde 10′u İçin Nükleeri Hedefliyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin iddialı bir nükleer güç programını başlattığını ve 2030 yılında elektrik üretiminin yüzde 10′unun nükleer güç kaynaklarından karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.
 

Başbakan Erdoğan, G.Kore’nin Başkenti Nükleer Güvenlik Zirvesi Genel Kurulu’nun öğleden sonraki oturumunda konuştu.

 
Erdoğan, “Kendi nükleer enerji programını uygulamaya geçirmek üzere olan bir ülke olarak uluslararası yükümlülüklerini tamamen yerine getiren tüm ülkelerin nükleer enerjiden en geniş biçimde yararlanma haklarını destekliyoruz” dedi.

 
Çalışma yemeğindeki konuşmasında, nükleer santral kazalarına atıfta bulunarak, nükleer enerji güvenliği üzerinde duran Erdoğan, Genel Kurul konuşmasında ise nükleer terörizme dikkati çekti.

 
Nükleer terörizmin, küresel güvenlik ve istikrara yönelik en ciddi tehditlerden birini teşkil ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Nükleer ve radyoaktif maddelerin devlet dışı aktörlerin eline geçme ihtimalinin son derece olumsuz sonuçları tüm ülkeler için aynı ölçüde geçerlidir. Bu durum söz konusu tehdide karşı ortak hareket etmemizi gerekli kılmaktadır. Ulusal düzeyde yürüteceğimiz kararlı çabalar tek başına yeterli değildir” dedi.
  

Bu çabaların nükleer terörizmle mücadelede etkin uluslararası işbirliğiyle güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

 
“Türkiye bu mülahazalardan hareketle nükleer güvenlik zirvesi girişimine başından itibaren dahil olmuş ve geçtiğimiz 2 yıl boyunca zirve izleme sürecini aktif bir şekilde desteklemiştir. Türkiye, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefine ve nükleer enerjiden güvenli ve barışçıl amaçlarla yararlanma ilkesine bağlılığını kararlı bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede küresel yayılmanın önlenmesi rejiminin üç boyutunun dengeli bir şekilde güçlendirilmesine yönelik uluslararası çabaları tümüyle destekliyoruz.”
 

Kendi nükleer enerji programını uygulamaya geçirmek üzere bir ülke olarak uluslararası yükümlülüklerini tamamen yerine getiren tüm ülkelerin nükleer enerjiden en geniş biçimde yararlanma haklarını desteklediklerini dile getiren Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

 
“Burada aldığımız önlemler, hiçbir şekilde nükleer enerjinin barışçı kullanımına yönelik uluslararası işbirliğine ve nükleer teknoloji teçhizat ve maddelere barışçıl amaçlarla erişime engel teşkil etmemeli. Türkiye gibi artan ulusal gereksinimlerini karşılamak amacıyla enerji arz kaynaklarına nükleer gücü dahil etme zorunluluğunda bulunan ülkeler için hayati önem arz etmektedir.”

 
2030 HEDEFİ ELEKTRİĞİN YÜZDE 10′U

 
Türkiye’nin, Avrupa’nın 6., dünyanın 16. büyük ekonomisi konumunda olduğuna dikkati çeken Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

 
“Güvenli, güvenilir, maliyeti düşük ve çevreye duyarlı enerji kaynaklarından istifade etmek kalkınma stratejilerimizin odağını oluşturmaktadır. Türkiye iddialı bir nükleer güç programını başlatmıştır. Ve ülkenin enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde karşılamak için bu programı kararlılıkla uygulayacaktır. Hedefimiz 2030 yılında elektrik üretimimizin yüzde 10′unu nükleer güç kaynaklarından sağlayacak duruma gelmektir.”

 
“Nükleer güç programımızı uygularken ilgili uluslararası belgelere ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ilkelerine dayalı en yüksek emniyet ve güvenlik standartlarını sağlayacağız” diye Erdoğan, Erdoğan, yayımlanan raporlara göre küresel düzeydeki nükleer madde stoklarının 120 bin nükleer silah ya da patlayıcı üretmeye yetecek miktarda olduğunun altını çizdi.
Erdoğan, şöyle konuştu:

 
“Bu maddelerin yüzde 60′tan fazlasının askeri programlarda kullanıldığı belirtiliyor. Askeri nükleer tesisler ve stoklar terör tehdidinden uzak değildir. Askeri amaçlı tesis ve maddelerle ilgili nükleer emniyet kaygılarını eşit ölçüde dikkate almak durumundayız. Nükleer silah var olduğu sürece yetkisiz çevrelerin erişimi olasılığı dahil olmak üzere bu silahlarla bağlantılı risklerin de varlığını sürdüreceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu itibarla nükleer silahların azaltılması ve sonunda bertaraf edilmesi suretiyle küresel silahsızlanma hedefine ulaşmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

 
Önümüzdeki dönemde radyoaktif maddelerin yasadışı ticaretini ve diğer yasadışı faaliyetleri önlemek amacıyla radyoaktif kaynakların fiziksel güvenliğini güçlendirmeye yönelik çabaları artırmalıyız. UAEA’nın kuruluş belgesi çerçevesinde ve karar almaya yetkili siyasi organları tarafından verilen yönergesini yerine getirebilmesini teminen yeterli kaynaklarla donatıp desteklemeliyiz.”

AA

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Bal Firmalarına Ağır Ceza

Reklam Kurulu, reklamlarında “organik bal” “kalite ödüllü bal”, “birçok hastalığa iyi gelen bal” gibi ifadeler kullanarak tüketiciyi aldatan 2 bal...

Kapat