Dış Ticarette TL’nin Kullanımı 10 Yılda 21.3 Kat Arttı

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, TL’nin yeni simgesi ile dünyada  tanınmasında en büyük desteği dış ticaretin sağlayacağını, son  yıllarda TL ile yapılan dış ticaret hacminin büyük bir hızla arttığını  belirtti.    
 

Bakan Çağlayan, TL ile yapılan dış ticarete ve TL’nin yeni simgesi  dünyada  tanınmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı…    
 

“Türk Lirası’nın yeni simgesinin dünyada tanınması ve  algılanmasında en büyük desteği dış ticaret işlemlerimiz verecektir. 6 sıfırın atılması ile dünyadaki olumsuz imajını düzelten Türk Lirası,  yeni simgesi ile dünyada daha fazla tanınacaktır.  TL’nin simgesinin  dünyada tanınırlığının artmasında en büyük desteği dış ticaretimiz  sağlayacaktır.  Çünkü, 2002 yılından bu yana dış ticaretimizde TL ile  yapılan işlemlerin oranı giderek artmaktadır.     
 

2002 yılında dış ticaret işlemlerinde TL’nin kullanımı sadece  516.6 milyon Dolar iken,  2011 yılında 21.3 kat artışla 11 milyar 16  milyon dolar oldu. 2002 yılında dış ticarette TL’nin kullanım oranı %  0.6 iken 2011 yılında bu oran %3 seviyesine yükseldi…    
 

2011 yılında 2010 yılına göre göre TL kullanımında ihracatta 794  milyon dolar, ithalatta 1.8 milyar dolar artış gerçekleşti.  2011  yılında dış ticaretimizde TL kullanımı 2 milyar 551 milyon dolar arttı.    
 

2011 yılında 21.1 milyar dolar artan ihracatımızda TL bazında  artış 1.8 milyar dolar oldu.  2012 yılının Ocak ayında 282 milyon  dolarlık ihracat, 538 milyon dolarlık ithalat ve toplam 820 milyon dış  ticaret işlemi TL ile gerçekleştirildi.  1 aylık dış ticaret  verilerinde TL ile yapılan işlemler, 2002 yılının tamamında TL ile  yapılan işlemlerden daha yüksektir.     
 

2011 yılında 186 ülke/gümrük bölgesine TL ile ihracat  gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında ihracatımızın %2.5’i TL cinsinden  yapılmıştır. Ancak bazı ülkelere olan ihracatımızda TL ile işlemler  daha yüksek oranlarda kullanılmaktadır. 2010 yılında Çin’e yaklaşık 11  milyon dolarlık ihracat TL ile yapılmışken, 2011 yılında Çin’e yapılan  ihracat %172 artışla yaklaşık (19 milyon dolar artışla) 30 milyon  dolar seviyesine ulaşmıştır.     
 

2011 yılında ihracatta TL kullanımının en fazla olduğu ülke  Irak’tır ve yaklaşık 623 milyon dolarlık ihracat TL ile yapılmıştır.   2011 yılında İran’a 565 milyon dolar, Almanya’ya 292 milyon dolar,  Azerbaycan’a 150 milyon dolar karşılığında TL ile ihracat yapılmıştır.       
 

İthalat işlemlerinde de yoğun bir şekilde TL kullanılmaktadır. 2011 yılında TL ile ithalat 7 milyar 583 milyon dolar olarak  gerçekleşti. 2011 yılında 127 ülke/gümrük bölgesinden TL ile ithalat  yapıldı. TL’Nin 2011 yılında ithalatımızda kullanım oranı %3.1’dir.  
  

2011 yılı ithalatımızda, Almanya’dan 1 milyar 103 bin,  Fransa’dan  835 milyon, ABD’den  553 milyon , Çin’den 527 milyon, İspanya’dan  469  milyon, İrlanda’dan 421 milyon, İtalya’dan 399 milyon, İsviçre’den 343 milyon, İngiltere’den  312  milyon Polonya’dan 276 milyon dolar karşılığında TL ile ithalat  yapılmıştır.     

 
TL’nin dış ticaret işlemlerinde kullanımının giderek artması  TL’nin dünyadaki tanınırlığını perçinleyecek ve TL’nin yeni simgesine  algıyı güçlendirecektir.  Çin, Türkmenistan, Rusya ve İran’la  gerçekleştirilen yerel para ile ticaret anlaşmaları ile TL’nin hem  dünyada tanınırlığı artacak, hem de TL daha fazla dış ticaret  işlemlerinde kullanılacaktır. İstanbul’un Finans Merkezi yapılması da  TL’nin itibarının daha da artmasına destek verecek, TL ile dış  ticaretin artmasını sağlayacak, TL bu sayede yeni logosu ile dünya  ticaretindeki yerini alacaktır.”                 

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Riskleri Nasıl Fırsata Dönüştürürsünüz…?

Ernst & Young’ın yayınladığı ‘Risklerin Fırsata Dönüşmesi’  başlıklı rapora göre  Dünya genelinde ‘risk olgunluğu’ açısından ilk  yüzde 20’de yer alan...

Kapat