Cari Açıkta Katlamaya Devam

Cari işlemler dengesi Ağustos ayında 3.96 milyar dolar açık verdi. Piyasalarda beklenti 3.85 milyar dolar açık olacağı yönündeydi.     
 

Cari işlemler hesabı, yılın ilk sekiz aylık döneminde bir önceki  yılın aynı dönemine göre 27.447 milyon ABD doları artarak 54.261  milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Bu gelişmede dış ticaret açığının  29.432 milyon ABD doları tutarında artarak 61.435 milyon ABD dolarına  ulaşması etkili olmuştur.     
 

Hizmetler Dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki  yılın aynı dönemine göre % 17,0 oranında artarak 15.109 milyon ABD  dolarına ulaşırken, turizm giderleri % 6,1 oranında artışla 3.264  milyon ABD dolarına yükselmiştir.     
 

Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar,  portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda  gerçekleşen toplam net çıkış,  1.048 milyon ABD doları tutarında  artarak bu yılın ilk sekiz ayında 5.451 milyon ABD doları olarak  gerçekleşmiştir.     
 

Yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net  yatırımlar, ilk sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine  göre 4.965 milyon ABD doları artarak 10.113 milyon ABD dolarına yükselmiştir.     
  

Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net  yatırımlar, ilk sekiz aylık dönemde net 1.540 milyon ABD doları  tutarında gerçekleşmiştir.     

 

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Ağustos  ayında 546 milyon ABD doları tutarında satımla birlikte ilk sekiz ayda  1.218 milyon ABD doları tutarında net satım yapmıştır.     
  

Yurt dışı yerleşiklerin Ağustos ayında 847 milyon ABD doları  tutarında devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) satmasına rağmen, ilk  sekiz aylık dönemde toplam 12.449 milyon ABD doları tutarında DİBS  alımı yaptığı görülmüştür.     

 
Bankacılık sektörünün yurt içi menkul kıymet ihraçlarıyla ilgili  olarak, yurt dışı yerleşikler ilk sekiz ayda 210 milyon ABD doları  tutarında net alım yapmıştır.     
 

Bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve  mevduat varlıkları, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde 2.741 milyon  ABD doları tutarında artış göstermiştir. Bu artışın 609 milyon ABD doları yabancı paradaki artıştan, 2.132 milyon ABD doları ise Türk  Lirasındaki artıştan kaynaklanmıştır. Öte yandan, diğer sektörlerin  yurt dışındaki mevduat varlıkları yılın ilk sekiz aylık döneminde  11.207 milyon ABD doları tutarında azalma kaydetmiştir.     
 

Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası  kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, Ağustos  ayında gerçekleşen 187 milyon ABD doları net kullanımın katkısıyla ilk  sekiz aylık dönemde toplam 1.634 milyon ABD doları net kullanım  yapmıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF)’na yapılan 857 milyon ABD  dolarlık geri ödemeyle birlikte Genel Hükümet, ilk sekiz aylık dönemde  311 milyon ABD dolarlık net kredi geri ödemesinde bulunmuştur.     

 
Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın aynı  döneminde 3.584 milyon ABD doları olmuşken, bu yılın aynı döneminde  9.017 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Diğer sektörler ise, bir önceki yılın aynı döneminde 4.720 milyon ABD doları net kredi  ödeyicisi konumunda iken, bu yılın aynı döneminde 5.581 milyon ABD  doları tutarında net kredi kullanıcısı olmuştur.     
  

Yurt dışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı  para mevduatları söz konusu dönemde 2.964 milyon ABD doları artarken,  Türk Lirası mevduatları 5.197 milyon ABD doları azalış kaydetmiştir.     
  

Finans hesaplarının son kalemi olan rezerv varlıkların içinde  bulunan resmi rezervler, Ağustos ayında 4.429 milyon ABD doları  azalmasına rağmen, ilk sekiz aylık dönemde 4.662 milyon ABD doları  artış göstermiştir.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Piyasada Taş Üstünde Taş Kalmazdı

Piyasalardaki belirsizliğin giderek arttığı ve Merkez Bankası’nın üst üste hamleler yaptığı bu dönemde, piyasada yaşananları ve beklentileri Arma Portföy Yönetim...

Kapat