Çağlayan Ateş: Galatasaray Spor Kulübü’nün Sermaye Artırımı Sebep ve Sonuçları

Sevgili Okurlar;

  

Bugünkü yazımız Galatasaray Spor Kulübü. Okuyucular sportif başarı konusunda bir yazı bekliyor olabilirler. Ancak konu Galatasaray’ın ekonomik yönü ile ilgili. Yazı uzun olmakla beraber önemli. Özellikle Yönetim Kurulu’nun %9900 Bedelli Sermaye Artışı isteğinden sonra kamuoyu ve basında bu konuda oldukça hararetli tartışmalar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.

 

Konuyu çeşitli yönleri ile irdeleyelim.

GS Spor Kulübü 13 Şubat 2012 tarihindeki Yönetim Kurulu Kararında 6 Mart 2012 tarihinde Genel Kurul yapacağına ilişkin karar aldı. Kamuoyunda özellikle Galatasaray Spor Kulübünün Sermayesini arttıracağına yönelik bilgiler yer aldı.

 

Yönetim Kurulu Kararının en önemli 2 maddesi su şekilde.

 

(1)    Şirket Sermayesinin 2 Milyon 788 Binden, 278 Milyon 800 Bin TL ye yükseltilmesi

 

(2)    Sermayenin Nakdi (Bedelli) olarak yapılmasına ve artısın (A) ve (B) grubu hisse sahipleri tarafından karşılanması

Galatasaray Gelir Tablosu ve Bilançosunda Temel Veriler Su Şekilde (2011/6 Aylık)

Satış Gelirleri                                        73 Milyon TL, 6 Aylık

Donem Zararı                                       49 Milyon TL, 6 Aylık

Alacaklar                                              41 Milyon TL

Toplam Borçları                                    420 Milyon TL

Özsermayesi                                         2 Milyon 788 Bin TL

Şirketlerde 2 tür sermaye artırımı yöntemi mevcuttur. Bunlardan birincisi Bedelsiz Sermaye Artırımı Yöntemidir. Bedelsiz sermaye artırımında, şirket kendi iç kaynaklarını kullanarak ve ortaklarından herhangi bir kaynak / para / fon talep etmeden yaptıkları ve bedelsiz olarak hisse senedi dağıttıkları bir sermaye artırım türüdür.

İkincisi ise Bedelli Sermaye Artırımıdır. Şirketlerin dış kaynaklardan temin etmiş oldukları yeni kaynaklar karşılığında yani bir bedel karşılığında hisse senedi dağıttıkları sermaye artırım türüdür. Ortakların bedelli sermaye artırımına katılma hakları da Rüçhan Hakkı olarak adlandırılmaktadır.
Şirketleri bedelli sermaye artırımı yapmaya iten başlıca iki neden bulunmaktadır. Bunlardan ilki, şirketin faaliyet hacminin büyümesine paralel olarak sermaye ihtiyacının olması. İkincisi ise, yeni yatırırımlar neticesinde şirketlerin fon ihtiyacı içinde olması ve ihtiyaç duyulan fonların bir kısmının sermaye artırımı yoluyla temin edilmeye çalışılmasıdır.

Galatasaray’ın 2.788.084 TL lik sermayesinin % 45 i Halka Açık (1.253.456 TL), % 55 i ise Galatasaray Spor Kulübüne aittir. (1.534.215 TL). Galatasaray’ın Sermaye Artışından sonra şirket sermayesinin ortaklara Dağilimi Söyle Olacaktır.

Hisse Sahibi                              Hisse Grubu       Pay Adedi

GS Spor Kulübü Derneği (A)                   69.702.109

GS Spor Kulübü Derneği (B)                   162.764.945

Halka Açık Kısım            (B)                   46.300.000

Selahattin Beyazıt                      (B)                           5.912

Ali Baki Uras                             (B)                           5.912

Ali Tanrıyar                               (B)                           5.912

Alp Yalman                               (B)                           5.912

Faruk Erol Suren                       (B)                           5.912

Şahabettin Kocatopçu                (B)                           5.750

Eşfak Aykaç                              (B)                           5.750

Mehmet Helvacı                         (B)                             162

Mehmet Cansun            (B)                             162

Toplam                                           278.808.438                               

Galatasaray, bu işlemi %9900 Bedelli Sermaye Artırımı yaparak gerçekleştirecektir. Bunu da mevcut ortaklardan, yani elinde hisse senedi olan A ve B tipi hisse sahiplerinden nakit bir bedel alarak karşılayacak. Yalnız ortada ilginç bir durum var. O da bedelli sermaye artırım oranının %9900 olması. Bu oran, bu zamana kadar Türk sermaye piyasalarında yapılan en büyük sermaye artırımı oranıdır.

Bunu açıklamak gerekiyor.

 

Borsada, işlem gören Galatasaray (GSARAY) Hisse Senedinin Fiyatı 156 TL. Bugün IMKB den 1 lot Galatasaray Hissesi alan bir yatırımcı 156 TL ödeyerek Galatasaray Sportif AS ye ortak oluyor.  100 Lot Hisse Senedi olan 15.600 TL ödeyerek ortak oluyor.

 

Konuyu sırası ile maddeleşelim.

(1)   GS Kulübü diyor ki ; Ben %9900 Bedelli Sermaye Artışı yapıyorum. Mevcut Ortaklarımı da Bedelli Sermaye Artışına Katılmaya çağırıyorum.

 

(2)   Elinde 100 lot hissesi olan bir yatırımcı 100 LOT *  %9900 = 9.900 TL ödeyerek bedelliye katılabilir. Böylece elinde 15.600 TL den 100 lotu vardı + 9.900 TL daha ödedi. Elindeki Hisse Senetlerinin Değeri 25.500 TL oldu.

 

(3)   Bu aşamada elindeki Hisse Senedi Sayısı Arttı ve 100 Lot * %9900 = 9900 LOT oldu. 100 Lot da Bedelli Sermaye Artırımına katılmadan önce vardı. 100 lot + 9900 Lot = 10.000 Lotu Oldu. (Hisse Senedinin Bölünmesi kavramı)

 

(4)   Burada önemli bir nokta Galatasaray’ın Hisse Senedinin Fiyatının Bedelli Sermaye Artırımı Sonrası değişeceğidir.

 

(5)   Yeni Fiyat şöyle olacaktır. Bedelliye katıldıktan sonra yatırımcının elindeki Hisse Senedinin Toplam Tutarı = 25.500 TL olacak ve Elinde Bedelliden sonra toplam lot 10.000 LOT u olacaktır. Böylece elinizdeki hisse senetlerinin maliyeti 25.500 TL / 10.000 Lot = 2,55 TL olacaktır.

 

(6)   Bedelli Artırımına katılanların ellerinde 2,55 TL * 10.000 LOT = 25.500 TL lik Hisse Olacaktır.

 

(7)   Bedelli Artırımına katılmayanların ellerinde 2,55 TL * 100 LOT = 255 TL lik Hisseleri Olacaktır.

Sonuç Olarak ;

Galatasaray’ın bedelli artırımı ile ilgili duyuru kamuoyunda oldukça dikkat çekti. Ünal AYSAL’ın ilk açıklaması bunu yapmak zorunda oldukları yönündeydi. Ardından da ekledi “Eğer bunu yapmayacak veya yapamayacaksak olursak iflas edebiliriz.”

Olaya iki farklı açıdan bakmak gerekiyor.

Birincisi aşağıdaki verilerdir.

Tarih      Borsa Fiyatı

 

11/12    158,00

11/11    174,00

11/10    220,00

11/09    254,00

11/08    248,00

11/07    319,00

11/06    380,00

11/05    387,00

11/04    383,00

11/03    384,00

11/02    335,00

11/01    332,00

   

Galatasaray Hissesini 2011 yılında 400 TL ve yukarı seviyelerden edinen hisse sahipleri var. Ayrıca 2011 ortalama fiyatı 300 TL civarında. Elinde bu fiyatlardan GS hissesi bulunduranlar bugünkü fiyat 150 TL lerde olduğu için % 50-60 hatta çok daha fazla zarardalar. Üzerine bir de % 9900 bedelli sermaye artırımı ile küçük yatırımcıdan nakdi bir para istenmesi bunun üzerine tuz biber ekmekte. Küçük yatırımcının korunması burada önemli bir olay olarak ortaya çıkıyor. Küçük yatırımcıyı sistem dışına itmenin başlıca yöntemlerinden biri bedelli sermaye artırımıdır. Bu bedelli sermaye artırımı 100 kat olunca burada küçük yatırımcıyı açık şekilde etkileyerek sistemden dışlama olgusu karsımıza çıkmaktadır. Galatasaray yukarıda da değindiğim üzere % 45 i halka açık bir şirket.  Küçük yatırımcı korunmayacak veya kollanmayacaksa GS hisselerinin sermaye piyasasında işlem görmesinin ne anlamı var ? Bu konu çok önemli. SPK’nın bu konuyu incelemesi gerekiyor ve bunun sonucundaki kararı merakla bekleniyor.

İkincisi ise Galatasaray Sportif Kulübünün bir sportif kulüp gibi değil artik bir ticari müessese gibi profesyonel olarak yönetilmesi açısından bu bedelli artışın önemi. Su anda şirketin toplam borcu özsermayesinin 150 katı. Borcu, alacaklarının 10 katı. Gecen donemler itibari ile Galatasaray herhangi bir sermaye artısında bulunmamış ve sermayesi bilançoda erimiştir. Bu erimeyi önlemek adına bu sermaye artışını yapmaktadır. Ayrıca yeni kredi alma çabalarında Galatasaray Spor Kulübünün bu yapısı oldukça negatif ve sağlıksız bir yapıdır. Tabi ki önceki dönemlerde Galatasaray Sportif A.S ile Galatasaray Futbol A.S‘nin birlemesi de bugünlere zemin hazırlayan başka bir etken olmuştur. Galatasaray sportif anlamda değil ancak ticari kimlik ve şirket anlamında çok zorlu bir virajdadır. 

Galatasaray bu çağrıyı yaptı ve topu SPK’ya attı. Bundan sonra sırası ile;

(1)   SPK’nın %9900 bedelli artışa onay vermesi,

(2)   6 Mart 2012 tarihinde Genel Kurulun bu artışa evet demesi gerekiyor.

IMKB de işlem gören 4 adet spor kulübü şirketi var. GS, FB, BJK ve TS. Galatasaray ve diğer spor kulüpleri eğer borsada halka açık ise tamamen şeffaf olmalı. Halka açık bir şirketin uyması gereken kurallar o ülkenin düzenleyici kurumları tarafından belirlendiğine göre bu kurallar bütünü, adı geçen futbol kulüp/şirketleri için de kesinlikle geçerli olmalı.

Kamuoyundaki algi sudur : Bu operasyon adi gecen bedelli sermaye artışına katılamayacak olan küçük yatırımcının paylarını almak için yapılmak istenmektedir. İşte benim de bahsetmeye çalıştığım nokta tam burasıdır. Bu algıyı kırmak şu ana kadar mümkün olmamıştır. Kulübün mali yapısını güçlendirmeye dönük bir işlem olduğu söylemi yeterince kuvvetli dile getirilememiştir.

 

Yukarıdaki ifadeyle ilgili olarak yatırımcı olarak siz olsanız, bugün elinizde mevcut olan 1 Lota karşılık peşin olarak 99 TL daha vereceğiniz düşünüldüğünde, elinizde tuttuğunuz mevcut hisse senetlerinin haricinde daha fazla GS Hisse Senedine sahip olmak ister misiniz ? Yatırımcı bugün bunu düşünmektedir. Dolayısı ile küçük yatırımcının bu noktada sistem dışına itilmesi değerlendirmesi ciddiye alınmalıdır.

 

Taraftar, sportif başarısı olan ancak zararda ve iflasın eşiğinde olan bir kulüp mü ister, yoksa mali yönden son derece güçlü, kredi olanakları sonuna kadar açık, borç ve sermaye yapısı düzgün ve bununla beraber sportif başarısı da olan ve bu başarı ile gurur duyulan bir kulüp mü ister ?

Bu sorunun cevabı kesinlikle ikinci şık olmalıdır.

 

Ancak; Galatasaray Sportif A.S, nedense, %9900 bedelli sermaye artışını yatırımcısına ve kamuoyuna net şekilde açıklayamamış gözüküyor..

 

Caglayan ATES

info@caglayanates.com

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
HSBC: Soylen(e)meyene Tepki…

Avrupa Merkez Bankasi’nin“uzun vadeli refinanmsan operasyonu”nuna iliskin beklentilerle gune gorecepozitif egilimli baslayan global piyasalar, Fed Baskani Bernanke’nin ABDTemsilciler Meclisi’nde yaptigi...

Kapat