Bütçe Kasım Ayında Fazla Verdi

Merkezi yönetim bütçesi 2010 yılı Kasım ayında 365 milyon TL açık vermiş iken 2011 yılı Kasım ayında 2 milyar 146 milyon TL fazla verdi. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2010 yılı Kasım ayında 4 milyar 624 milyon TL faizdışı fazla verilmiş iken 2011 yılı Kasım ayında 5 milyar 658 milyon TL faiz dışı fazla verildi.
 

Açıklamada şöyle denildi: “2010 yılı Kasım ayında bütçe giderleri 25 milyar 740 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2011 yılının aynı ayında yüzde 4,5 oranında artarak 26 milyar 886 milyon TL olmuştur.
 
2010 yılı Kasım ayında faiz hariç bütçe giderleri 20 milyar 751 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2011 yılı Kasım ayında yüzde 12,6 oranında artarak 23 milyar 373 milyon TL olmuştur. Diğer taraftan 2011 yılı Kasım ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 oranında azalarak 3 milyar 512 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 

2010 yılı Kasım ayında 25 milyar 375 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2011 yılı Kasım ayında yüzde 14,4 oranında artarak 29 milyar 32 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 17,2 oranında artarak 25 milyar 980 milyon TL olmuştur. 

 
2. BÜTÇE GİDERLERİ
 

2011 yılı Kasım ayı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. 2011 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon TL ödenekten Kasım ayında 26 milyar 886 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 25 milyar 740 milyon TL harcama yapılmıştır.
 

2011 yılı Kasım ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 265 milyar 73 milyon TL ödeneğin yüzde 8,8’i kullanılarak 23 milyar 373 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.

 
Personel giderleri, 2011 yılı Kasım ayında 6 milyar 368 milyon TL olmuş ve personel giderleri için bütçede öngörülen 72 milyar 299 milyon TL ödeneğin yüzde 8,8’i kullanılmıştır. 2011 yılı Kasım ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 1 milyar 77 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 12 milyar 737 milyon TL ödeneğin yüzde 8,5’i bu ayda kullanılmıştır.
 

2011 yılı Kasım ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 oranında artarak 2 milyar 606 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri ise bu ayda 360 milyon TL olmuştur.
 

2011 yılı Kasım ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 oranında artarak 9 milyar 206 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 

2011 yılı Kasım ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 4 milyar 854 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 430 milyon TL’dir. Cari transferler içinde yer alan mahalli idare payları 2011 yılı Kasım ayında 1 milyar 985 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

  
2011 yılı Kasım ayında 3 milyar 245 milyon TL sermaye gideri, 666 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri 2011 yılı Kasım ayında 205 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderleri 2011 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 oranında azalarak 3 milyar 512 milyon TL olmuştur. 

 
3. BÜTÇE GELİRLERİ 
 

2011 yılı Kasım ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
  

2010 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 25 milyar 375 milyon TL iken 2011 yılının aynı ayında yüzde 14,4 oranında artarak 29 milyar 32 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 

2011 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 oranında artarak 25 milyar 980 milyon TL olmuştur.

 
2011 yılı Kasım ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 oranında azalarak 2 milyar 414 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 

2011 yılı Kasım ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 517 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 121 milyon TL olmuştur.
 

Vergi türleri itibarıyla 2011 yılı Kasım ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre damga vergisi yüzde 38.3, gelir vergisi yüzde 31.6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 27.5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 19.9, harçlar yüzde 18.9, kurumlar vergisi yüzde 16.7, özel tüketim vergisi yüzde 8.7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,8 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 24 oranındaartış göstermiştir. 
 

OCAK-KASIM 2011 DÖNEMİ 
 

Merkezi yönetim bütçesi 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 23 milyar 489 milyon TL açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 439 milyon TL fazla vermiştir.
 

2011 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz dışı fazla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,3 oranında artarak 41 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde yılsonu faiz dışı fazla hedefinin yaklaşık 3 katı tutarında faiz dışı fazla rakamına ulaşılmıştır.
 

2010 yılı Ocak-Kasım döneminde bütçe giderleri 255 milyar 770 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2011 yılının aynı döneminde yüzde 6,5 oranında artarak 272 milyar 328 milyon TL olmuştur.
 

2010 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz hariç bütçe giderleri 209 milyar 312 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2011 yılının aynı döneminde yüzde 10,5 oranında artarak 231 milyar 342 milyon TL olmuştur. Diğer taraftan 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 oranında azalarak 40 milyar 986 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 

2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 232 milyar 281 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 17,4 oranında artarak 272 milyar 767 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 21,6 oranında artarak 234 milyar 106 milyon TL olmuştur.
 

2010 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 92 olan vergi gelirlerinin faiz hariç bütçe giderlerini karşılama oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 101,2 olmuştur. 
  

BÜTÇE GİDERLERİ 
 

2011 yılı Ocak-Kasım dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.

 
2011 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon TL ödeneğin yüzde 87,1’i kullanılarak 272 milyar 328 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
 

Personel giderleri, 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 oranında artış göstererek 68 milyar 154 milyon TL olmuştur. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 oranında artarak 11 milyar 576 milyon TL olmuştur. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 oranında artarak 26 milyar 89 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 oranında artarak 4 milyar 804 milyon TL olmuştur. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 96 milyar 922 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  

2011 yılı Ocak-Kasım döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 oranında azalışla 48 milyar 754 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 4 milyar 330 milyon TL’dir.
  

2011 yılı Ocak-Kasım döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 5 milyar 739 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri tahsilatında ortaya çıkan artışın etkisiyle mahalli idare payları 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında artarak 22 milyar 411 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 

2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 20 milyar 754 milyon TL sermaye gideri, 3 milyar 646 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 4 milyar 201 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 

Faiz giderleri 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 oranında azalarak 40 milyar 986 milyon TL olmuştur. 

 
BÜTÇE GELİRLERİ
 

2011 yılı Ocak-Kasım dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır. 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirleri 232 milyar 281 milyon TL iken 2011 yılının aynı döneminde yüzde 17,4 oranında artarak 272 milyar 767 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak-Kasım dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında artarak 234 milyar 106 milyon TL olmuştur.
  

2011 yılı Ocak-Kasım döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azalarak 30 milyar 194 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 6 milyar 460 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 6 milyon TL olmuştur.
 

Vergi türleri itibarıyla 2011 yılı Ocak-Kasım dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 37.7, damga vergisi yüzde 29.3, kurumlar vergisi yüzde 28, gelir vergisi yüzde 21.2, harçlar yüzde 20.6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 19.4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 15.6, özel tüketim vergisi yüzde 12,8 ve diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 17,2 oranında artmıştır.

 
Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre 30 Kasım 2011 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplamı 13 milyar 89 milyon TL olmuştur.”

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Turkish Yatırım: Altında 1640 Dolar Seviyesine Kadar Düşüş Görebiliriz

Eurusd paritesi ESM’nin üst limitinin artırılmamasının ardından düşüşe geçmişti. Dün de Merkel’in bütün önlemlere rağmen borç krizinin aşılmasının zaman alacağını...

Kapat