BTK, Vodafone’a İdari Para Cezası Verdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Vodafone’a 2009 yılı cirosunun yüzde 0,015′i oranında idari para cezası verdi.     BTK’nın internet sitesinde konu ile ilgili yapılan duyuruda şu  bilgiler verildi:
 

“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun “Kurumun yetkisi ve  idarî yaptırımlar” başlıklı 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer  alan “Kurum  mevzuata, kullanım hakkı ve diğer yetkilendirme  şartlarına uyulmasını izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde  işletmecilere bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne  kadar idarî para cezası uygulamaya…yetkilidir.” hükmünün Kuruma  verdiği yetkiye dayanarak Vodafone Telekomünikasyon AŞ’nin Vodemnet  paketlerinin adil kullanım limitinde gerçekleştirdiği değişikliği  Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin  “Tarife değişiklikleri” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrası  hükmüne aykırı bir şekilde abonelere kısa mesaj, arama ve/veya posta  ile bildirilmeksizin yalnızca internet sitesinde duyurmak yoluyla  yürürlüğe sokması nedeniyle mağdur olan abone sayısı ile abonelerin ne  ölçüde mağdur edildiğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma  kapsamında oluşturulan Soruşturma Raporu ve anılan Raporlara ilişkin  işletmeci savunmasının alınmasını müteakip hazırlanan Ek Görüş  neticesinde Vodafone tarafından Vodemnet paketlerinin adil kullanım limitinde  gerçekleştirilen değişikliğin, değişiklik yürürlüğe girmeden önce  THY’nin 9 uncu maddesine uygun olarak abonelere bildirilmemesi,  tüketici haklarına ilişkin Kurum düzenlemelerine aykırılık teşkil  etmekte olup, bu kapsamda 5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere  Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler  Hakkında Yönetmelik’in 11 inci maddesinin (a) bendi uyarınca  işletmecinin bir önceki takvim yılındaki 2009 yılı cirosunun  (2.539.717.435,56 TL) % 0,015’i (yüzbinde onbeş) oranına tekabül eden  tutarda idari para cezası uygulanması hususuna karar verilmiştir.”

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Altındaki yükseliş yatırım talebini artırdı

Altındaki yükselişi değerlendiren İAB Başkan Vekili Osman Saraç, altındaki yükselişin yurtiçi mücevher talebini düşürdüğünü, ancak yatırımcının talebinin güçlü kalacağını söyledi

Kapat