Borsa Spekülatörlerine Boykot

Borsa Başkanlığı, Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst  gerçekleşmesine ilişkin tedbirler alabilecek.     

Sermaye Piyasası Kurulu’nun İstanbul Menkul Kıymetler Borsası  Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı.     
 

Borsa Başkanlığı, Borsanın gözetim ve denetim faaliyetleri  sonucunda ya da SPK’nın yazılı talebine bağlı olarak, Borsa  işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine  aykırı nitelikte emir verildiği ve/veya işlemler yapıldığının tespit  edilmesi üzerine piyasa, pazar ve hisse senedi bazında ve/veya söz  konusu emri veren veyahut işlemi yapan gerçek ve tüzel kişiler ile  ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü önleyici tedbiri alabilecek.     
 

Yönetim Kurulu, Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir  şekilde gerçekleşmesine aykırı olarak emir verilmesi veya işlem yapılması fiillerinin tekerrür etmesi halinde, bu emirleri veren veya  işlemleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişi yatırımcılar için 180 güne kadar boykot kararı alabilecek. Boykot süresince Borsa üyeleri söz  konusu kişilerin vekil sıfatıyla verdiği emirler dahil hiçbir alım  veya satım emrini kabul edemeyecek.     
 

Tedbir uygulanan gerçek ve tüzel kişilerin kimlik ve unvan  bilgileri ile tedbirin uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir  ve KAP’ta duyurulacak.     
 

Üyeler, söz konusu tedbirlerin uygulanması için gerekli tedbirleri  alacak.     
 

Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının  (A) bendinin (2) numaralı alt bendinde düzenlenen fiile ilişkin  hükümler saklıdır. Bu maddede belirtilen tedbirlerin alınması, Sermaye  Piyasası Kanununa aykırılık nedeniyle inceleme yapılmasına engel  teşkil etmeyecek.  
 

İMKB GİP PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI      
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun İstanbul Menkul Kıymetler Borsası  Gelişen Piyasalar Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı.     
 

Buna göre, Payları GİP Listesinde bulunan şirketin bedelli ve/veya  bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edeceği payların sermaye  artırımı öncesinde GİP Listesinde bulunan mevcut paylara karşılık  gelen kısmı ile GİP Listesi’nde bulunmayan mevcut payların yeni pay  alma haklarının kullanılmaması nedeniyle birincil piyasada satışa  sunulacak kısmının GİP Listesi’ne kabulü için ilave kabul başvurusu  yapılması zorunludur. Bunların dışında kalan paylar için GİP Listesine  ilave kabul başvurusu yapılamayacak.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
HSBC: Tavsan Kac, Tazitut…

Haftanin ilk islem gununeG-20 liderler zirvesinin Avrupa borc krizinin “bulasma riskini” bertarafetmek adina IMF catisi altinda olusturulmasi planlanan “yangin duvari”ninNisan...

Kapat