Bankacılık Sektörünün Kredi Kullanımı, 9 Milyar Dolar Oldu

Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı,   ocak-ağustos döneminde 9 milyar 17 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde   net kredi kullanımı 3 milyar 584 milyon dolar düzeyindeydi.         
 

Bankaların 2011 Ocak-Ağustos dönemindeki net kredi kullanımının, 3 milyar   961 milyon doları uzun, 5 milyar 326 milyon doları kısa vadeden oluştu.         
  

Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılı Ağustos ayına ilişkin   ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı, yılın 8 ayında geçen   yılın aynı dönemine göre 27 milyar 447 milyon dolar artarak, 54 milyar 261 milyon   dolar açık kaydetti.         

 
Bu gelişmede, dış ticaret açığının 29 milyar 432 milyon dolar tutarında   artarak, 61 milyar 435 milyon dolara ulaşması etkili oldu.          Hizmetler Dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, geçen yılın aynı   dönemine göre yüzde 17 artışla 15 milyar 109 milyon dolara ulaştı. Turizm   giderleri de yüzde 6,1 artarak, 3 milyar 264 milyon dolara yükseldi.         
  

Bu dönemde yatırım geliri dengesinin altında yer alan ”doğrudan   yatırımlar”, ”portföy yatırımları” ile faizlerden oluşan ”diğer   yatırımlarda” gerçekleşen toplam net çıkış, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1   milyar 48 milyon artarak, 5 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti.                    
 

-Sermaye ve finans hesapları-                    
 

Yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, 8   aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyar 965 milyon dolar artarak,   10 milyar 113 milyon dolara yükseldi.         
 

Yurt içinde yerleşik kişilerin, yurt dışında yaptıkları net yatırımlar da   bu dönemde net 1 milyar 540 milyon dolar tutarında gerçekleşti.         
  

Yurt dışında yerleşik kişiler, hisse senedi piyasasında Ağustos ayında   yaptıkları 546 milyon dolar tutarında satımla birlikte 8 ayda 1 milyar 218 milyon   dolar net satım gerçekleştirdi.         
 

Yurtdışı yerleşikler Ağustos ayında 847 milyon dolar tutarında DİBS   sattı, buna rağmen yılın 8 aylık döneminde toplam 12 milyar 449 milyon dolar   tutarında DİBS aldı.                   
 

-Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı arttı-                   

  
Bankacılık sektörünün yurt içi menkul kıymet ihraçlarıyla ilgili olarak   yurt dışı yerleşikler 8 ayda 210 milyon dolar tutarında net alım yaptı.         

 
Bankaların yabancı para ve TL cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, bu   yılın 8 aylık döneminde 2 milyar 741 milyon dolar tutarında artış gösterdi. Bu   artışın 609 milyon doları yabancı paradaki artıştan 2 milyar 132 milyon doları da   TL’deki artıştan kaynaklandı.          Öte yandan, diğer sektörlerin yurt dışındaki mevduat varlıkları bu yılın   ocak-ağustos döneminde 11 milyar 207 milyon dolar tutarında azaldı.         
 

Genel Hükümet, yurt dışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan   sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak ağustos ayında gerçekleşen 187   milyon dolar net kullanımın katkısıyla 8 aylık dönemde toplam 1 milyar 634 milyon   dolar net kullanım yaptı.          IMF’ye yapılan 857 milyon dolarlık geri ödemeyle birlikte Genel Hükümet   ocak-ağustos döneminde 311 milyon dolarlık net kredi geri ödemesinde bulundu.         
  

Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, geçen yıl ocak-ağustos dönemde   3 milyar 584 milyon dolar olmuşken, bu yılın aynı döneminde 9 milyar 17 milyon   dolara yükseldi.         
 

Diğer sektörler ise geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 720 milyon dolar   ”net kredi ödeyicisi” konumundayken, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 581   milyon dolar tutarında ”net kredi kullanıcısı” oldu. Yurt dışı bankaların yurt için bankalar nezdinde tuttukları yabancı para   mevduatları söz konusu dönemde 2 milyar 964 milyon dolar arttı, TL mevduatları   ise 5 milyar 197 milyon dolar azaldı.                    
 

-Net hata noksan-                    

 

Ödemeler dengesinde, net hata noksan kaleminde ağustos ayında gözlenen   artış dikkati çekti. Ağustos ayında net hata noksan, 12 milyar 84 milyon dolar olarak   gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ise bu kalemdeki tutar, 9 milyar 643 milyon   dolar olarak hesaplandı. 2010 yılının ocak-ağustos döneminde ise net hata noksan   2 milyar 240 milyon dolar düzeyindeydi.         
  

Net hata ve noksan, tanım gereği ölçüm hataları ve tablodaki verilerin   eksik veya fazla derlenmesinden kaynaklanıyor. Uygulamada, cari işlemler hesabı   ile rezerv varlıklar dahil sermaye ve finans hesapları toplamı, çeşitli hata ve   noksanlıklardan ötürü sıfırdan farklı sonuç verdiğinde, söz konusu toplam, ters   işareti ile ”net hata ve noksan” kalemine kaydedilerek, ödemeler dengesi   eşitliği sağlanıyor.          

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Cüneyt Başaran: Enflasyon İlk Öncelik mi?

Birçok Merkez Bankası piyasalara şu mesajı net olarak verdi: Büyüme gelsin de bir miktar enflasyona katlanabiliriz.    Başta Fed olmak...

Kapat