Afet Hesabı Afete Uğradı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Afet Yasası’na Başbakanlık’ta önemli rötuşlar yapılarak Bakanlar Kurulu’nun imzasına açıldı. Bakanlıktan Başbakanlık’a gönderilen taslakta 2B’lerden elde edilecek gelirlerin yüzde 90’ının ve trafik cezalarının yüzde 1’inin ‘afete hazırlık hesabı’na aktarılması öngörülüyordu. Ancak yapılan yeni düzenlemede 2B’lerden aktarılacak miktar ile ilgili net ifade kullanılmazken trafik cezalarından para aktarılmasından da vazgeçildi.
 

2B’lerle ilgili olarak sadece, “Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin satışından elde edilen gelirlerin miktarı da göz önüne alınarak bakanlığın bütçesinde öngörülen ödenekler” ifadesi kullanıldı. Bakanlık, İl Özel İdarelerine ayrılan payın, belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde yüzde 50’sinin, diğer illerde yüzde 15’inin hesaba aktarılmasını istemişti. Başbakanlık’ta bu madde de tümden kaldırıldı. Bu duruma karşın Başbakanlık’ta afete hazırlık hesabına yeni kalemler eklendi. Yapılan plan değişikliklerinden elde edilen harç gelirlerinin yüzde 50’si, çevre fonlarından aktarılan paylar ve Çevre Kanunu uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının tamamı hesaba aktarılacak.
  

Daha önce kapsam dışında tutulan askeri yasak bölgeler de Başbakanlık’ta yapılan son düzenlemeyle yasa kapsamına alındı. Böylece askeri yasak bölgelerde, afete karşı riskli olduğu tespit edilen yapılar da yıkılabilecek. Bakanlık, TOKİ veya belediyeler tarafından talep edilmesi hâlinde, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz verilmeyecek.

  
Tasarı şu düzenlemelerin yapılmasını öngörüyor:

  
* Rİsklİ yapılan tapuya bİldİrİlecek: Riskli yapılar, belediyeler tarafından tespit edilerek bakanlığa bildirilecek. Tespit edilen riskli yapılar tapuya da işlenecek.

* İnşaatlar duracak: Riskli alanlarda devam eden her türlü imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurulabilecek. Riskli yapılar satılamayacak ya da kiraya verilemeyecek.

* Kİra yardımı yapılacak: Riskli yapıların yıktırılmasında öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilecek. Anlaşma ile tahliye edilen vatandaşlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek.

* Beledİyeler de yıkabİlecek: Riskli yapıların yıktırılması için sahiplerine 30 günden az olmamak üzere süre verilecek. Bu süre içinde yıkım yaptırılmadıysa belediyeler kendilerinin yıkacağını belirterek tekrar süre verecek. Yine yapılmazsa belediye yıkacak.
 

Yıktırmayana da göz yumana da ceza

 
Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve halin durumuna göre TCK’nın ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak. Bu işlemlerde görevini yapmayan memurlar hakkında ceza ve disiplin hükümleri uygulanacak.

 
Vatandaş hangi müteahhit ‘defolu’ bilecek

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yılbaşından itibaren yapı müteahhitlerini kayıt altına almasıyla vatandaşlar yetki belgesi iptal edilen ‘defolu’ müteahhitlerin kimler olduğunu öğrenebilecek. Böylece vatandaşın olası bir mağduriyeti de en başından önlenecek. Düzenlemeyle müteahhitlerin yasalara aykırı davranmaları halinde yetki belgeleri 1 yıldan 10 yıla kadar iptal edilebilecek.
Buna göre, yılbaşından itibaren inşaat ve tesisat müteahhitleri kayıt altına alınacak. Yetki belgesi numarası olmayan yapı müteahhidi yapı ruhsatı alamayacak. Yapı müteahhidine ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm idari işlemler Yapı Müteahhitleri Bilişim Sistemi (YAMBİS) üzerinden otomatik olarak kayıtlandırılacak.

  
Vatandaşlar, http://yambis.cevresehircilik.gov.tr web adresinden ‘vatandaş girişi’ yaparak yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin listesini görebildiği gibi, iş yaptırmayı düşündüğü müteahhidi T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası ve Yetki Belgesi Numarası’ndan sorgulayabilecek.

 
Yeni düzenlemede müteahhitlere uygulanacak yaptırımlar da belirlendi. Buna göre;

   

* Yapım işinin ruhsata ve etüt ile projelere aykırı yapılması ve verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde 5 yıl,

*Yapım işinde etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde 10 yıl,

* Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl süre ile yetki belgesi numaraları iptal edilecek.

* Yetki belgesi iptal edilen müteahhit yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar yeni iş üstlenemeyecek, mevcut işlerini tamamlayabilecek.   (Radikal)

 

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Bankalarda Büyük Çöküş!

Yurtdışındaki kriz ve kârlılıktaki düşüşle bankaların piyasa değeri Kasım 2010′dan bu yana %52 azalarak 67.2 milyar dolara indi.   Euro...

Kapat