AB Liderleri Yarın Brüksel’de Toplanacak

AB liderlerinin geçtiğimiz hafta sonu pazar   günü katıldığı AB zirvesinden sonra Avro Bölgesi liderleri yarın Brüksel’de bir   kez daha toplanacak.          
 

Pazar günü yapılan zirvede bankaların güçlendirilmesi konusunda ulaşılan   kapsamlı anlaşmadan sonra Avro Bölgesi liderleri yarınki zirvede iki yıldır süren   ve küresel ekonomiyi tehdit eden borç krizinin aşılmasında ”kapsamlı   stratejiye” son şeklini vermeye çalışacaklar.          
  

Liderler, toplantıda bankaların sermaye artırımı, ekonomik yönetim ve   denetleme, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) ile ilgili düzenleme ve   Yunanistan için yeni yardım paketi konusunda anlaşma sağlanması konularını   değerlendirecekler.                    

  
-Bankaların sermaye artırımı-                    
 

Avrupa Bankacılık İdaresinin (EBA), Avrupalı bankaları Yunanistan’ın   borcundan ve krizin daha fazla yayılmasından kaynaklı kayıplara karşı korumak   amacıyla güçlendirmek için bankaların 100 milyar avro kadar sermayeye ihtiyaçları   olduğu yönündeki değerlendirmesini, AB üyesi ülkeler kabul ettiler.          

  
Avrupalı bankaların sermaye artırımı için önce öz kaynakları ya da   piyasadan kaynak bulması, bu olmazsa hükümetlere başvurması önerildi. Son çare   olarak EFSF’nin, hükümetlere bankaların sermaye artırımına yardımcı olması için   kaynak sağlamada kullanılması tavsiye edildi.          
 

Konuyla ilgili nihai ayrıntılar yarın maliye bakanları tarafından   onaylanacak ve bankalara sermaye artırımı için Haziran 2012′ye kadar süre   verilecek.                    
 

Ekonomik yönetim ve denetim-                    
 

Avro Bölgesi liderleri, bölge üyesi ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılaya   (GSYH) oranı yüzde 3 olarak belirlenen bütçe açığı ile GSYH’ye oranı yüzde 60   olarak belirlenen kamu borcu limitlerini ihlal edenlerin cezalandırılması dahil   üye ülkelerin kamu finansmanlarının kontrol altında tutulması için sıkı kurallar   uygulanmasını kabul ettiler.          
  

Ayrıca Avro Bölgesinde makroekonomik politikaları daha iyi koordine etmek   için ulusal bütçe planları yakından izlenecek.          

 

Avro Bölgesi maliye bakanlarını biraraya getiren Avro Grubunun nasıl   yönetileceği dahil AB’de bazı karar alma mekanizmaları değiştirilecek.          
  

Yılda iki kez Avro Bölgesi zirvesi düzenlenerek, bölge liderlerinin   ekonomik işbirliği konusunda daha yakından çalışabilmesi olanağı yaratılacak.          

  
Avro Bölgesi liderleri, ihmalkar Avro Bölgesi hükümetlerinin ulusal   bütçelerine doğrudan müdahaleye olanak yaratacak AB anlaşmasında muhtemel   değişiklikler dahil, ekonomik yakınlaşmayı ve mali disiplini güçlendirmede daha   fazla adım atmayı düşünüyorlar.          
  

AB liderleri AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy’dan, konuya ilişkin   Aralık ayında kendilerine bir rapor sunmasını istediler.                      

-Avrupa Finansal İstikrar Fonu-                    

 
Geçen yıl kurulan ve şimdiye kadar Portekiz ve İrlanda’nın kurtarma   paketlerinde kullanılan 440 milyar avroluk EFSF, Avro Bölgesi ülkelerinin   garantilerine ve uluslararası piyasalarda tahvil ihraç ederek kaynak yaratıyor.          

 
Finansal piyasalar, EFSF’nin, bölgenin üçüncü ve dördüncü büyük   ekonomileri İtalya ve İspanya’daki borç sorunlarının üstesinden gelmede yeteri   kadar büyük olduğu konusunda ikna olmuş değil. Avro Bölgesi liderleri,   hükümetlerin verdiği garantileri artırmaksızın, fonu büyütmenin yollarını bulmaya   çalışıyorlar.          

  

Fransa, EFSF’nin bir bankaya dönüştürülerek Avrupa Merkez Bankasından   (ECB) düşük faiz oranlarıyla borçlanabilmesine ve ülkelere kredi verilmesine   fırsat yaratılmasını savundu. Ancak, Almanya ve ECB bu öneriye pazar günü yapılan   AB zirvesinde, AB anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle karşı çıkınca Fransa   önerisinden vazgeçmek zorunda kaldı.          

  
Liderler, EFSF konusunda muhtemelen birbirine bağlı olarak, EFSF’nin,   Avro Bölgesi’nde ihraç edilecek yeni tahvillerin bir kısmına garanti sağlamasında   kullanılmasını ve özel yatırımcıları çekmek için ”özel amaçlı yatırım aracı”   (SPIV) oluşturulmasını gerektirecek iki seçenek üzerinde duruyor.          
 

Sigorta planına göre, İtalya ve İspanya’nın yeni tahvil ihracında EFSF   muhtemel kayıpların yüzde 20-30′unu garanti edebilecek ve böylece, Avro Bölgesi   borçlarını satın almanın güvenli olduğu konusunda finansal piyasalar ikna   edilmeye ve güven oluşturulmaya çalışılacak.         
  

EFSF, Avro Bölgesi ülkelerine krediyi verebilecek ve ilk ve ikincil   piyasalarda tahvil satın alacak SPIV’nin kayıplarının ilk kısmını karşılayacak.                    
 

-Asıl sorun Yunanistan-                    
 

Avro Bölgesi liderleri, geçen yıl AB ve IMF’nin 110 milyar avro kurtarma   paketini kabul eden Yunanistan için yeni yardım paketi üzerinde anlaşmaya varmaya   çalışacaklar.          

 
AB liderlerinin 21 Temmuz’da düzenlediği AB zirvesinde Yunanistan için   109 milyar avro olması düşünülen ikinci kurtarma paketinin şimdi muhtemelen daha   da büyütülmesi dillendiriliyor. Temmuz ayındaki zirvede ayrıca ellerinde Yunan   tahvilleri bulunduran bankalar ve finansal kuruluşların bu tahvillerde yüzde 21   kaybı göze alması, böylece Yunanistan’a şimdi ve 2014 arasında borçlarında 50   milyar avroluk bir rahatlama sağlaması kabul edilmişti. Ancak henüz kesinleşmeyen   bu anlaşmanın yarın yeniden görüşülmesi gerekiyor.          
  

Hükümetler, özel sektöre Yunanistan’ın borçlarını ”gönüllü olarak”   yüzde 50-60 oranında silmesi için baskı yaparken, anlaşmanın yeniden   görüşülmesinde isteksiz davranan bankalar Yunanistan’ın borçlarının yüzde 40′ını   silmeyi önerdiler.          Yunanistan’ın borcunun orta vadede sürdürülebilir olması için bu ülkenin   borçlarının yüzde 60 kadar silinmesi gerektiği yönünde AB ve ECB ile birlikte bir   rapor açıklayan IMF, Yunanistan’ın borçlarının gönüllü ”saç tıraşına” tabi   olmasının yeterli olup olmayacağına şüpheyle yaklaşıyor.          
 

Yunanistan’ın borcunun sürdürülebilirliğine ilişkin üç senaryonun   değerlendirildiği raporda, 2020 yılına kadar Yunanistan’ın borcunun gayri safi   yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 110′un altına indirilmesinin özel sektörün   Yunanistan’ın borcunu yüzde 60 kadar silmesini gerektirdiğine dikkat  çekilmişti.          
  

Raporda ayrıca Yunanistan’ın şu anda GSYH’ye oranı yüzde 160 olan   borcunun, 2013 yılında GSYH’nin yüzde 186′sına ulaşabileceği ve 2020 yılında ise   yüzde 152′sine gerileyeceği uyarısında da bulunulmuştu.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Kredilerde TCMB Şoku

    Bankalar konut ve taşıt kredilerinde 0.15-0.40 puanlık faiz artırımına gitti.   Merkez Bankası’nın yükselen dolar ve enflasyona karşı...

Kapat