Teori (ISM İmal Olmayan PMI verisi OLUMSUZ sonuçlanabilir)

T verisinin nasıl sonuçlanacağına ilişkin stratejiler oluşturulurken ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve ISM İmal Olmayan Endeks rakamlarını dikkate alır, veriler arası korelasyonlarını inceleriz.

  • ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ile TDI arasında GÜÇLÜ KORELASYON (0.58) 
  • ISM İmal Olmayan Endeks ile TDI arasında ORTA ŞİDDETLİ KORELASYON (0.48)

olduğunu, 2010 Ocak – 2016 Mart tarihleri arasındaki veri kıyaslamalarından net bir şekilde görmekteyiz.

Her ayın ilk haftasında açıklanan ABD verilerinin sıralaması normal şartlarda önce ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, daha sonra ISM İmal Olmayan Endeks ve son olarak da Tarım Dışı İstihdam şeklinde belirlenmiştir. Bu sıralama dikkate alındığında özellikle TDI verisini doğru yorumlama ihtimali (ADP ve ISM NON PMI veri sonuçlarını bildiğimiz için) artmaktadır. Özellikle de bu senaryoda TDI verisi yorumlamadaki en temel problem ise bir verinin olumlu,diğer verinin ise olumsuz sonuçlanmasıdır ki genel itibariyle ADP – ISM NON PMI arasında bu tür bir ilişki söz konusudur.

NEDEN?

Örneğin, ADP TDI verisi beklenti üzerinde olumlu geldi. Cuma günü TDI verisinin olumlu sonuçlanma ihtimalinin kuvvetli olabilmesi için ISM İmal Olmayan Endeks verisinin de olumlu sonuçlanmaya ihtiyacı var. Ancak böyle bir düşünce, mevcut yorumlamayı çok kolaylaştırır ve piyasa bu kolay imkânı bize çok nadir tanır. Bu nedenle de özellikle ADP ile ISM İmal Olmayan Endeks veri sonuçlarının birbirinin tersi şeklinde sonuçlanması, şaşırtıcı olmamalıdır. Çünkü böyle bir tutum, TDI sonucunu yorumlamamızı zorlaştırır ve piyasalar bu tür bir zor süreci her fırsatta bizimle paylaşır.

11

Grafiği incelediğimizde, 2010 Ocak – 2016 Mart tarihleri arasında yer alan 75 veri sonuçlarının 43’ünde birbirlerinin tersi şeklinde sonuçlandığını ve bu senaryonun %57 oranında başarıya ulaşarak yukarıdaki teorimizi desteklendiğini görmekteyiz. (ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği sonucu ile ISM İmal Olmayan Endeks verisi sonuçları karşılaştırıldı)

Bu bağlamda da özellikle bugün TR saati ile 17:00’da yayınlanacak ISM İmal Olmayan Endeks veri sonucunun ADP TDI verisinin tersi şeklinde sonuçlanma (ADP olumlu sonuçlandı) ihtimali vardır. Yani bugün sonuçlanacak ISM İmal Olmayan PMI verisinin beklenti altında olumsuz sonuçlanma ihtimali, yukarıdaki senaryo eşliğinde güçlüdür.

NOT: Yukarıdaki tüm açıklamalar, belirli istatistiki bilgilerin psikolojik faktörlere dayandırılmış bir senaryosu olarak dikkate alınmalıdır. Her veri sonucunun bu şekilde gerçekleşmesi gerekir şeklindeki bir algı oluşturulmaması önemlidir. Unutulmaması gerekir ki standart sapmalar yani hata payları, bu tür teorik kararlar içerisinde olmazsa olmaz sonuçlardan birisidir.

Kudret Ayyıldır
Başanalist

Add a Comment