Akıllı Telefon Kullanımı Katlanarak Artıyor

Her zaman, her yerde ulaşılır olmanın zorunluluk haline geldiği  günümüzde akıllı telefon kullanımı hızla artıyor. Barem Research ve  WIN/ Gallup International tarafından gerçekleştirilen ‘Sosyal Medya  Trendleri’ araştırmasına göre akıllı telefon sahipliği 2010 yılındaki  yüzde 19′dan 2011′de yüzde 35′e yükseldi.

Hızla değişen sosyal medya trendleri, tüm dünyada bireylerin  tüketimden iletişim biçimlerine kadar yaşamlarında yeni modeller  geliştirmelerine neden oluyor. Bu alanda Barem Research ve WIN/ Gallup  International tarafından ikincisi gerçekleştirilen ‘Sosyal Medya  Trendleri’ araştırmasının sonuçları mobil iletişiminin hızlı  yükselişini vurgularken yeni yaklaşımları da ortaya koyuyor. Dünya  genelinde 44 ülkede 1,2 milyar kişiyi temsil eden 40 bin 500 internet  kullanıcısıyla yapılan Sosyal Medya Trendleri’ araştırmasının Türkiye  halkası Barem Research tarafından yürütüldü ve 18 yaş üzeri sosyal ağ  üyesi 978 kişiyle görüşme yapıldı. Araştırmaya göre akıllı telefon  sahipliği 2010 yılındaki yüzde 19 oranından 2011′de yüzde 35′e  yükselerek bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Önümüzdeki 12 ay daha  yüksek bir artış bekleniyor.       Erkekler akıllı telefona daha düşkün

Akıllı telefon sahiplerinin özellikleri dikkate alındığında global  olarak akıllı telefon kullanan erkeklerin oranı kadınlardan daha  fazla. Dünya genelinde akıllı telefon kullanan erkeklerin oranı yüzde  37 iken kadınların oranı ise yüzde 32 civarında. Satın alma  trendlerine göre bu durum 2012 yılında da sürecek gibi görünüyor.  Akıllı telefon sahipliğinde 25-34 yaş grubu (%41) ve 25 yaşın  altındaki gençler (% 39) başı çekiyor.

Online her 4 dakikadan 1′i sosyal medyaya ayrılıyor    

Araştırmaya göre tüketicilerin dörtte biri internete en sık mobil  cihazlarıyla bağlanıyor. Global olarak, internet kullanıcıları haftada  ortalama 18 saat veya günde ortalama 2,6 saat online durumdalar. Genel  olarak her dört online dakikanın biri sosyal medya sitelerinde  geçiyor. Mobil bankacılığı 3 kişiden biri kullanıyor olsa da güvenlik  kaygıları akıllı telefon kullanıcıları için yeni gelişmiş özellikleri  kullanmanın önündeki engel olarak görünüyor.

Cep telefonunda Nokia, Akıllı telefonda Iphone tercih ediliyor     

Alıcıların marka tercihlerinin de sorgulandığı araştırmaya göre  Nokia yüzde 31 pay ile hala özellikli telefonda en çok tercih edilen  marka iken, tüm dünyada insanların yüzde 38′inin gözü Apple Iphone’da.  Samsung yüzde 15 ve yüzde 14 tercih oranlarıyla her iki pazarda da  ikinci güçlü marka konumunda yer alıyor. Payı daha düşükse de LG de  her iki pazarda da yer alıyor. Masaüstü bilgisayar ve dizüstü  bilgisayar pazarında Dell, dünya genelinde laptop’ta yüzde 18,  masaüstü bilgisayarda yüzde 15 tercih edilirlik oranı ile lider. Her  iki alanda da Apple (%16-%13), HP (% 13 – % 13), Acer (% 6 – % 9) ve  Samsung (% 7 – % 6) tercih edilirlik oranına sahip.

Ultrabook’lara ilgi doğuyor     

Diğer taraftan akıllı telefonlar dışındaki özellikli telefonlar  (feature phone) 2011′de küçük bir düşüş yaşadı. Bilgisayar sahipliği  2011 yılında artmazken, laptop satın alımında bir artış bekleniyor, ek  olarak ‘ultrabook’lara (kalınlığı yalnızca 17-24 mm olan yeni  notebook’lar) ilgi doğuyor. 2012 yılında laptop satın almayı düşünen  tüketicilerin oranı yüzde 32 iken masaüstü bilgisayar almayı  düşünenlerin oranı yüzde 22′lerde bulunuyor. Akıllı telefon almayı  düşünenlerin oranı yüzde 32 iken özellikli telefon almayı düşünenlerin  oranı yüzde 24′lerde kalıyor. Tablet bilgisayar almayı düşünenlerle (%  24) masaüstü bilgisayar almayı düşünenlerin (%22) oranları birbirine  çok yakın.

 

 

Add a Comment