2011′de Dış Borç Stoku 306,6 Milyar Dolar

Türkiye Brüt dış borç stoku, 2011 yılı dördüncü çeyreği sonu itibarıyla 306,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 

2011 yıl sonu itibarıyla, kamu net borç stoku 290,5 milyar TL, AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku ise 510,6 milyar TL oldu. Aynı dönemde Hazine garantili dış borç stoku 8,2 milyar dolar, kamu kuruluşlarınca sağlanan Hazine garantisiz dış borç stoku 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

 

Hazine’den yapılan açıklamaya göre, özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 202,8 milyar dolar ile yüzde 66,1 ve kamu kesimi borçlarının payı 94,1 milyar dolar ile yüzde 30,7′dir. T.C. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 9,7 milyar dolar ile yüzde 3,2 oldu.

 
Açıklamada şu bilgiler verildi: “Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan oluşmaktadır.

 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden oluşan Merkezi Yönetim dış borç stoku, 2011 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 79,2 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu miktarın 46,5 milyar ABD Doları tutarındaki kısmı uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluşmaktadır.

 
Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT’ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2011 dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 14,9 milyar ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir.”

 
2011 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 75,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 45,5 milyar dolar oldu.

 
Açıklamada şöyle devam edildi: “Özel sektörün 2011 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla orta-uzun vadeli dış borçları 127,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlar 85,7 milyar ABD doları ile uzun vadeli özel sektör  dış borç stoku içinde en büyük paya sahip olmuştur. 

 
TCMB uzun vadeli dış borçları, 2011 yılı dördüncü çeyreğinde 8,4 milyar Dolar, kısa vadeli dış borçları ise 1,3 milyar ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir.
 

Bilindiği gibi dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin ABD Doları cinsinden ifade edilmesidir. Bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açmaktadır. Bu çerçevede, 2011 Eylül – 2011 Aralık döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 6,5 milyar ABD Doları tutarında azalış göstermiştir.

 

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
ABD’den gelecek olan verilere DİKKAT!!!

EUR/USD ANALİZ Avusturya Maliye Bakanı Maria Fekter gazetecilere yaptığı açıklamada, Kopenhag'da toplanan Euro Bölgesi maliye bakanlarının borç kriziyle mücadele eden...

Kapat